Code Age Marine Collagen

Collagen Codeage chứa đến tận 18 loại Amino Acid quan trọng để hình thành nên chuỗi collagen hoàn chỉnh trong cơ thể người. Mỗi muỗng bổ  sung 9000mg collagen. Hộp 450 gram uống được trung bình 50 ngày.

Read more